Vanliga frågor

Måste man ha en diagnos?
Ja, en dokumenterad funktionsnedsättning inom autismspektrum krävs för plats hos oss.

Vad kostar en plats?
Kostnaden avgörs utifrån klientens stödbehov.

Vem ansöker?
Formellt ansöker LSS/SoL-handläggare/biståndsbedömare.

Hur går intagningen till?
Efter att behandlingshemmet Vårberget har tagit emot ansökan görs en första bedömning om eventuell placering. Vi samråder med handläggaren/biståndsbedömaren och intervjuar klienten inför inflyttning.

Kan man ställa sig i kö?
Ja. Vi tar emot ansökningar löpande under året.

Hur mycket betalar klienten själv?
Klienten betalar inget till oss. Det är klientens hemkommun som bekostar placeringen hos oss. En del kommuner tar ut en egenavgift Detta är i så fall en sak mellan hemkommunen och klienten.