Vår målgrupp

Vår verksamhet riktar sig till personer med Aspergers syndrom/högfungerande autism i åldrarna 18–40 år. De som kommer till oss har ofta tilläggsproblematik (till exempel utagerande beteende, ångest, depression, tvångshandlingar).

De som kommer till oss har kanske flyttat runt, provat många olika insatser, men inget har blivit ”rätt”. Det kan också vara så att man anses färdigbehandlad till exempel på ett HVB-hem, eller inom psykiatri, men ändå inte klarar ett eget boende.

Det kan också vara unga vuxna med beteendestörningar som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar, och som behöver behandling innan de kan klara ett boende på gruppbostad, i egen lägenhet med boendestöd eller motsvarande.