Pavus Omsorger AB

Pavus Omsorger är ett företag som vill vara med och skapa ett bättre samhälle, mer tolerant och med större mångfald. Det gör vi genom att ge en kvalificerad stöd- och behandlingsinsats till personer med autism och Aspergers syndrom och allvarlig tilläggsproblematik.

Vi gör det också genom kontinuerlig metodutveckling – vi blir aldrig fullärda! – och att sprida kunskap om vår målgrupp. De som har det som allra svårast skall ha den bästa hjälpen!

Vi som äger Pavus Omsorger heter Gunilla Gerland och Max Brar